#Bajet2018: Ucapan Penuh YAB. Datuk Seri Najib Tun Razak

9 March 2013

Pelancaran Institut Wasatiyyah MalaysiaMajlis Pelancaran Institut Wasatiyyah Malaysia di Intercontinental Hotel, Jalan Ampang, Kuala Lumpur, dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Dato’ Sri Mohd Najib Razak dan disertai lebih 800 peserta dari seluruh pelusuk Malaysia, semalam.

Majlis ini dimulakan jam 8 pagi dengan pendaftaran peserta-peserta, bacaan doa dan diikuti dengan pembentangan kertas kerja.

Pembentang pertama yang membahaskan tajuk “Pendekatan Wasatiyyah: Ke Arah Pembangunan Yang Lestari” oleh YBhg. Prof Dato’ Dr. Yusof Haji Othman, Professor Pusat Pengajian Fizik Gunaan, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Selain memberikan pengertian Wasatiyyah dengan lebih jelas, pembahas juga turut menggariskan dua nilai kumpulan ekstrim dalam kehidupan Malaysia.

Beliau turut memberikan ciri-ciri golongan pelampau dan pengabai.

Selain itu beliau juga turut menyentuh tentang pembangunan yang ekstrim dan juga natijah terhadap pemanasan global dari pembangunan alam sekitar yang tidak lestari.

Pembentang kedua puka membahaskan tajuk “Pendekatan Wasatiyyah dan Cabaran Eksterimism di Malaysia” oleh YBhg. Profesor Emeritus Dato’ Paduka Dr. Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid, Dekan Kuliyyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).

Pembahas menerangkan dengan lebih mendalam tentang istilah “Amar Makhruf Nahi Munkar”.

Penekanan lebih diberikan kepada melakukan kebaikan dan melarang melakukan kemungkaran serta budaya masyarakat Islam yang sentiasa dilaksanakan berasaskan sikap tolong menolong antara satu sama lain.

Beliau juga turut menekankan bahawa sikap ekstrimisme sebagai satu kemungkaran dan beliau turtu mengaitkan ekstrimisme dikalangan rakyat Malaysia yang beragama Islam.

“Pendekatan Wasatiyyah bertujuan untuk membawa umat Islam ke tengah-tengah gelanggang hidup, agar mampu memimpin dengan segala daya dan kekuatan dengan penuh adil dan saksama”, ujar beliau.

“Ringkasnya, ekstrimisme boleh menyebabkan perpecahan ummah. Ini kerana pandangan atau sikap seperti itu hanya mewakili sekumpulan kecil sahaja dan pula tidak bersedia untuk tolenrasi serta tolak ansur”, tambah beliau sebelum menutup pembahasannya.

Perbahasan di sebelah pagi ini dikendalikan moderator YBhg. Dato’ Haji Shahlan Ismail, Setiausaha Politik kepada YAB Perdana Menteri.

Selepas solat Jumaat, sesi pembentangan disambung semula dengan moderator YBhg. Prof. Dato’ Dr. Muhamad Muda, Dekan Pusat Pengajian Siswazah, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Pembentang seterusnya iaitu yang ketiga adalah YBhg. Prof. Dato’ Sri Dr. Zaleha Kamaruddin, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) yang membentang kertas bertajuk “Pendekatan Wasatiyyah dalam Transformasi Sistem Perundangan Islam di Malaysia”.

Pembahas menyatakan bahawa terdapat segelintir pendapat yang menyatakan Islam hanya sebagai agama rasmi dan bukannya agama Persekutuan.

Menurut beliau, pandangan tersebut yang dilontarkan tidak bersandar kepada fakta sejarah yang tepat atau sengaja dilakukan untuk meraih keuntungan atau bagi memenuhi maksud tertentu.

Beliau turut menekankan betapa pentingnya mendaulatkan Institusi Kesultanan Melayu sebagai payung, pelindung dan pembela agama.

Beliau turut mengutarakan beberapa contoh permasalah dalam sistem perundangan Islam dalam negara yang tidak seragam dan tiada kerjasama antara agensi-agensi Perundangan Islam.

Pembentang keempat yang kini sedang membentangkan kertas kerjanya yang bertajuk “Pendekatan Wasatiyyah dan Maqasid Al-Syariah dalam Bidang Ekonomi di Malaysia oleh YBhg. Prof Madya Dr. Asyraf Wajdi Dato’ Dusuki, Ketua Jabatan Penyelidikan, International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance.

Pembahas menekankan bandingan ekonomi negara dari zaman sebelum merdeka, era darurat ketika tragedi 13 May, era permulaan Dasar Ekonomi Baru dan sehingga ke hari ini.

Keseluruhan pembentangan tamat sekitar jam 4 petang.

Malam ini, Yang Amat Berhormat akan makan malam bersama peserta dan sekaligus akan merasmikan Majlis Pelancaran Institut Wasatiyyah Malaysia. - SUMBER

0 comments:

Post a Comment

SOUTHERN Blogger

MALAYA Blogger.