#Bajet2018: Ucapan Penuh YAB. Datuk Seri Najib Tun Razak

6 Jun 2015

Geran RM4 Juta Untuk Kelab P & I Malaysia

Disaat industri perkapalan Malaysia yang terjejas akibat kelembapan ekonomi global dan krisis kewangan dunia, Kementerian Pengangkutan (MOT) melalui menterinya Dato' Sri Liow Tiong Lai mengumumkan 6 bantuan dan sokongan kepada Malaysian Shipowners' Association (MATA).

Ini jelas membuktikan kerajaan tidak pernah sekalipun terlepas pandang kepada persatuan pemilik kapal Malaysia itu.

Dalam hal ini, MOT mengambil langkah membentuk Malaysia P & I Club bagi kapal-kapal di bawah 300 tan muatan kasar bagi tujuan penyelarasan dengan Kementerian Kewangan untuk geran permulaan sebanyak RM4 juta kepada kelab itu. 

Daripada pembentukkan ini, Malaysia P & I Club sekaligus akan menjadi badan bertindak bagi mengendalikan penawaran premium insurans yang berpatutan kepada pemilik kapal kecil yang melibatkan liabiliti pihak ketiga. 

Menurut Dato' Sri Liow lagi, insurans ini akan meliputi pelbagai liabiliti termasuk kematian, kecederaan diri, kerosakan harta, pembuangan bangkai kapal dan juga peninggalan pelaut.

"Saya difahamkan bahawa penubuhan kelab ini di peringkat akhir dan kami akan memulakan operasi sebelum akhir tahun ini," jelasnya.

Dalam pada itu, Kementerian Kewangan (MOF) juga sedang menimbangkan beberapa permintaan termasuk feri, baj, bot tunda, kapal bekalan, kapal anak kapal dan kapal-kapal lain dan anak kapal yang bekerja dikecualikan daripada cukai korporat dan peribadi masing-masing. 

"Saya juga telah menghantar surat kepada YB Menteri Kewangan II untuk mempertimbangkan permintaan itu dengan baik," tambah beliau.


Dalam bajet 2012, kerajaan merancang untuk mengurangkan pengecualian cukai sedia ada bagi syarikat perkapalan dari 100% kepada 70% pendapatan berkanun mereka. Walau bagaimanapun, 
pandangan MOT dan rayuan MASA itu ditangguhkan sehingga 2015. 

MOT juga sedang berusaha menyediakan laporan komprehensif untuk mewajarkan mengapa pengecualian cukai 100% perlu dikekalkan dan korelasi dengan perkapalan Malaysia di pasaran global.

"Pengekalan cukai 100% adalah juga penting bagi perkapalan Malaysia untuk berdaya saing dan menjadi berdaya saing dalam pasaran perkapalan dunia sangat kompetitif ini," kata Dato' Sri Liow.iv) Dalam ucapan belanjawan 2014, sebanyak RM3 bilion diperuntukkan sebagai pinjaman mudah di bawah Tabung Pembangunan Maritim melalui Bank Pembangunan Malaysia. Dana ini bertujuan untuk menyediakan pembiayaan kepada pemilik kapal untuk membangunkan industri perkapalan, limbungan pembinaan, minyak dan gas serta aktiviti sokongan berkaitan maritim. Oleh itu, untuk memastikan bahawa objektif Kumpulan Wang yang telah dipenuhi dan digunakan, Kementerian memudahkan pelbagai perbincangan dengan agensi-agensi yang berkaitan untuk mempercepatkan pengeluaran Kumpulan Wang itu dan dalam hal ini, saya ingin mengucapkan terima kasih MASA untuk penglibatan dan penyertaan mereka dalam perbincangan banyak yang telah diadakan ; dan akhirnya

v) Menyedari kritikal industri perkapalan kepada ekonomi Malaysia dan rakyatnya, Kementerian, Institut Maritim Malaysia (MIMA), MASA, Jabatan Laut Malaysia dan pihak-pihak berkepentingan yang lain merangka strategi dan pelan tindakan untuk menangani cabaran yang dihadapi oleh Malaysia perkapalan dalam Pelan Induk Penghantaran Malaysia. Pelan Induk Penghantaran Malaysia dijangka mengenal pasti isu-isu dan membuat cadangan yang akan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Antara lain, kita akan mengulas lanjut dan mencadangkan strategi yang sesuai dan langkah-langkah yang berkaitan dengan industri perkapalan khusus dan industri sokongan secara umum.

vi) Saya telah dimaklumkan bahawa draf Pelan Induk Penghantaran Malaysia yang akan siap menjelang akhir tahun ini untuk pertimbangan Kementerian. Saya amat yakin bahawa Pelan Induk akan berubah keseluruhan spektrum perkapalan Malaysia dan menggerakkan ia ke tahap yang lebih besar apabila dilaksanakan
Reaksi:

0 ulasan:

Catat Ulasan

SOUTHERN Blogger

MALAYA Blogger.